KRS INDUSTRIAL CONTROL SYSTEM

เครือ KRS GROUP

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ทำตู้คอนโทรล ออกแบบและติดตั้งตู้คอนโทรล ออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติ Scadaติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าในอุตสาหกรรม

2960
T1008
KRS21-Q009-09-3
0001
5486
9
S__11919427
previous arrow
next arrow

KRS INDUSTRIAL CONTROL SYSTEM

เน้นการใช้เทคโนโลยีและ Software ที่ทันสมัยในการทำงานโดยการใช้ ระบบ 3D ในการออกแบบตู้คอนโทรล ออกแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้ออกแบบได้อย่างถูกต้อง แม่นยำกว่า 2D ช่วยให้เห็นภาพเสมือนจริง เมื่อนำมาปฏิบัติงานจริง เพื่อลดข้อผิดพลาด และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องได้มาตรฐานมีออกแบบไว้

      พร้อมเทคโนโลยีระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition การควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล) ส่งข้อมูลการทำงานว่าถึงขั้นอนไหน (Process) หรือเมื่อเกิดปัญหา (Error) มายังมือถือของท่านให้ทราบข้อมูลแบบ Real Time
ิอิ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการออกแบบ
เราออกโดย ใช้ระบบ 3D แล้วออก Drawing ต่อการผลิต ผลรับที่ได้คือ
S__19972098
S__6520849
S__6520851
previous arrow
next arrow

การบริการหลังการขาย

การบริการหลังการขาย KRS ICS เรามีทีใงานดูแลลูกค้าทั่วประเทศ การการันตี รับประกันกว่า 1ปี เต็ม