IE1 to IE3

           จำหน่ายมอเตอร์ขนาดตั้งแต่ 0.6 – 315 kW พร้อมสต็อก ให้ท่าน เพื่อสร้างความมั่นใจจึได้มีเครื่องสำรองให้ท่านในกรณีฉุกเฉินตลอดเวลาเพื่อป้องกันการเบรคดาวน์ของงาน พร้อมรับประกันและมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการช่วยแนะนำและบริการหลังการขาย